خدمات انبارداری

خدمات انبارداری برای شرکت‌های فولادی به عنوان بخشی از فرآیند مدیریت زنجیره تأمین و توزیع فلزات، دارای اهمیت ویژه‌ای هستند. به دلیل حجم بزرگ و وزن فولاد و آهن و نیاز به نگهداری، بسته‌بندی، برچسب‌گذاری، و مدیریت موجودی، انبارداری برای این شرکت‌ها نقش حیاتی ایفا می‌کند. در شرکت تاجران استیل نگهداری و مدیریت موجودی‌های فولادی در انبارها به منظور تأمین نیازهای تولید و توزیع برای مدت‌های طولانی یا کوتاه مدت انجام می‌شود. اصول انبارداری محصولات فولادی با توجه به تنوع زیادشان در حجم، ابعاد و جنس متفاوت و دارای اهمیت بیشتری هستند. این شرکت برای حفاظت از کارکنان و محصولات تدابیرایمنی و بهداشتی را در انبارمحصولاتش اجرا میکند.