استعلام قیمت از طریق انتخاب کالا

نام و مقدار کالا های مورد نظرتان را وارد کنید و با افزودن کالا ها به لیست ، پیش فاکتور بسازید و آن را دریافت کنید.

صورت کالا داری؟

در استعلام قیمت از طریق ارسال فرم میتوانید صورت کالای خود را پیوست کنید و یا کالا و مقدار مورد نظرتان را در شرح کالا بنویسید و فرم ارسال کنید.

کارشناسان ما فایل پیش فاکتور را در کمتر از 30 دقیقه برای شما ارسال میکنند.

فایل خود را بارگذاری کنید

برای بارگذاری کلیک اینجا کلیک کنید

لطفا منتظر بمانید... Preview Image

بارگذاری فایل

Proejct 1 0%
جهت ثبت درخواست وارد شوید