نام کالا ضخامت عرض طول انبار ظاهر وزن تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال)
ورق استنلس استیل
430No.4
0.35 1000mm - تهران coil 3095 1403/3/27
1,070,000
ورق استنلس استیل
430No.4
0.35 1220mm - تهران coil 2445 1403/3/27
1,070,000
ورق استنلس گرید
304L 2B
2/5 1250mm - تهران coil 5501 1403/3/27
1,600,000
ورق استنلس گرید
304L 2B
2/5 1250mm - تهران coil 5416 1403/3/27
1,600,000
ورق استنلس گرید
304L 2B
0.7 1000mm - تهران coil 6230 1403/3/27
1,660,000
ورق استنلس گرید
304L 2B
0.7 1250mm - تهران coil 4870 1403/3/27
1,660,000
ورق استنلس گرید
304L 2B
0.7 1250mm - تهران coil 7430 1403/3/27
1,660,000
ورق استنلس گرید
304L 2B
0.8 1000mm - تهران coil 6470 1403/3/27
1,660,000
ورق استنلس گرید
304L 2B
0.8 1000mm - تهران coil 5250 1403/3/27
1,660,000