ورق استنلس گرید
     ورق استنلس گرید 
  • قیمت: 1,600,000 تومان
  • وضعیت: coil
  • انبار: تهران
  • ظاهر: coil
  • وزن: 5501
  • ابعاد: ابعاد 1 - طول: - - عرض: 1250mm
  • ضخامت: 2/5