قیمت های اعلام شده روز 24 تیر 1403

مبالغ اعلام شده با ارزش افزوده می باشد
نام کالا ضخامت طول عرض وضعیت قیمت (ریال)
ورق استنلس استیل
430No.4
0.35 - 1220mm coil
1,070,000
ورق استنلس استیل
430No.4
0.35 - 1000mm coil
1,070,000
ورق استنلس گرید
304L 2B
2/5 - 1250mm coil
1,600,000
ورق استنلس گرید
304L 2B
2/5 - 1250mm coil
1,600,000
ورق استنلس گرید
304L 2B
0.8 - 1000mm coil
1,660,000
ورق استنلس گرید
304L 2B
0.8 - 1000mm coil
1,660,000
درخواست پیش فاکتور
ارتباط با ما
از اعــــلام نیـــاز، تـــا اعـــلام رضایــــت
ارائـــه مشـــاوره فنــــی و تخصصـــی